Vuoden Vesien-/Ympäristönsuojelijat

LUVYn hallitus on myöntänyt Vuoden Vesiensuojelijan arvonimiä vuodesta 1983 alkaen. Tunnustuksen voi saada paitsi ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä myös työstä muun ympäristön hyväksi. Varsinainen arvonimi päätetään tapauskohtaisesti.

”Henkilön tulisi olla yhdistyksen toiminta-alueella vaikuttava, joka omalla henkilökohtaisella panoksellaan on merkittävästi edistänyt vesiensuojelua. Valinnassa tulisi pyrkiä suosimaan sellaisia henkilöitä jotka muutoin eivät pääse helposti julkisuuden palstoihin – esim. puhdistamonhoitajat, jäsenyhdistysten puurtajat. Valinnan ei tulisi kohdistua yhdistyksemme henkilökuntaan eikä toimielinten jäseniin.”

(LUVYn hallitus 1/1984, 20.1.1984)

LUVY nimesi Vuoden Vesiensuojelijaksi 2019 Kaj Holmbergin Siuntiosta. Perusteluina valinnalle on hänen vuosikymmenten ajan tekemänsä työ Siuntion vesistöjen ja ympäristön hyväksi sekä aloitteellinen toiminta Siuntion vesihuollon ja jätevesien puhdistuksen kehittämisessä.


Kuvat: Vuoden Vesiensuojelija 2019 Kaj Holmberg. Kukat ja diplomin ojentamassa LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni ja hallituksen puheenjohtaja Eero Soinio.

LUVYn sivuilta löydät listan kaikista nimetyistä vesiensuojelijoista.