Mustionjokilaakson yleissuunnitelma

Mustionjoen valuma-alueelle on tehty yleissuunnitelmia kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. Kartalla esitellään ehdotuksia vapaaehtoisille vesiensuojelutoimenpiteille: suojavyöhykesuosituksia tai soveltuvia kosteikkopaikkoja sekä ehdotuksia luonnon monimuotoisuuskohteiksi maatalousympäristössä. Tarkoitus on edistää korvausjärjestelmän hyödyntämistä ja toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä.

Tekstiosiossa on lyhyet kuvaukset kohteista sekä hoitoehdotuksia.

K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  K10  K11  K12  K13  K14  K15  K16

Suunnittelijat:
Esko Vuorinen, 050 538 0386 / esko.vuorinen@silvestris.fi
Petra Nyqvist, 040 591 8981 / petra.nyqvist@gmail.com