Vedenlaadun seuranta

LUVYn hankkeissa seurataan veden laatua jatkuvatoimisilla mittareilla useissa virtavesissä. Tavoitteena on saada tarkempaa tietoa vedenlaadusta ja sen vaihtelusta kunnostustoimien suunnittelemiseksi ja kohdentamiseksi suurimman kuormituksen kohteisiin. Pitkäjänteisen seurannan tavoitteena on myös havainnoida kunnostustoiminnan vaikutuksia vedenlaatuun.