Tunne tonttisi maaperän laatu ja ominaisuudet

Maaperän koostumus määrittää hyvin pitkälle sen, millaista sen yhteiselo on veden kanssa ja millaiset ominaisuudet sillä on kasvualustana.  Oman tontin maaperän koostumus on hyvä tuntea, jotta voi suunnitella kuhunkin paikkaan tarkoituksenmukaisimmat hulevesien hallinnan keinot ja sopivimmat kasvit.  Esimerkiksi sadevesien imeytyksessä hiekkapitoinen maa-aines toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta esim. savinen maa tarvitsee hyvin toimiakseen todennäköisesti välivarastointirakenteita imeytyksen tueksi.  Toisaalta puutarhalle runsassavinen maa voi olla mitä paras, koska se pidättää hyvin kosteutta ja sisältää luontaisesti paljon ravinteita.

Yksinkertaisin ja luotettavin tapa selvittää oman pihan maaperän laatu on teettää maa-analyysi, jota myös viljavuustutkimukseksi kutsutaan.  Maa-analyysin teettämällä saa tietoa paitsi maalajista ja sen vedenimemis- ja pidätyskyvystä myös ravinnevarastoista ja ravinteiden suhteista sekä orgaanisen aineksen määrästä ja laadusta.

Palveluntarjoajien kirjoon pääsee käsiksi Internetissä hakusanalla maa-analyysi, puutarha-analyysi, viherrakennusmaa-analyysi.  Palveluntarjoajilta saa ohjeet näytteen toimittamiseksi.  Halukkaille on maksusta tarjolla myös asiantuntijan ehdotus maan lannoitustarpeista.  Rantatontin omistajan kannattaa suhtautua näihin kriittisesti, etenkin jos palveluntarjoaja on kytköksissä lannoitevalmistajiin.  Toki tulee muistaa, että kasveillakin on omat välttämättömät ravinne-, kivennäisaine- ja hivenainetarpeensa, ja maaperän selvät puutokset tulisi korjata, jotta kasvillisuus voisi kukoistaa ja hoitaa myös hulevesien hallinnan tehtäväänsä.  Korjaustoimenpiteet tulisi toteuttaa kuitenkin oikea-aikaisesti ja täsmällisesti kohdennettuina.  Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei mitään aineita levitetä juuri ennen ennustettuja rankkasateita eikä valita sellaisia seoksia, joissa ehdottoman tarpeellisten aineiden ohessa tullaan laittaneeksi ko. maan kannalta myös niitä vähemmän tarpeellisia.

 

<< Takaisin Puutarhanhoito -sivulle