Mikä ihmeen sadepuutarha?

Sadepuutarha on maisemaan rakennettu, huolella suunniteltu painanne, jossa voi toteutua kaikki sadevesien hallinnan keinot eli kuljetus, varastointi, haihduttaminen, imeytys ja suodatus. Päällepäin sadepuutarha näyttäytyy yleensä veden kertymäalueena rankkasateilla ja lumen sulannan aikaan – sekä suunnitteluvalinnoista riippuen hyvin hoidettuna kukkapenkkinä tai kosteikkona. Sadepuutarha myös puhdistaa valumavesistä ravinteita ja haitta-aineita. Kasvillisuuden merkitys sadepuutarhoissa on kaksiosainen, molemmilla puolilla maanpintaa.

Kasvien juuristo imee vettä sekä kuohkeuttaa maata. Toisaalta lehti- ja muu viherpinta-ala paitsi haihduttaa vettä myös viivyttää sadeveden matkaa maahan. Sadepuutarha lisää monimuotoisuutta, sillä monilajinen ja kerroksellinen kasvillisuus houkuttelee paikalle etenkin erilaisia hyönteisiä. Sadepuutarhan kasvillisuuden valinnassa on yksi tärkeä seikka ylitse muiden. Kasvien tulee olla sellaisia, että ne sietävät toisinaan jopa lammikoituvaa vettä mutta myös kuivuutta.

Kuntien uudistuneissa hulevesistrategioissa pyritään ensisijaisesti siihen, että kunkin kiinteistön alueelle kohdistuvat sade- ja sulamisvedet hoituvat tontin sisällä tavoitteena mahdollisimman tehokas viivytys, imeytyminen ja suodattuminen.  Sadepuutarhan tehtävänä on ennen muuta viivyttää rankkasateiden aiheuttamia vesimassoja, ja menetelmällä voi onnistua omakotitalomittakaavassakin viivyttämään jopa tuhansia litroja vettä.  Rakennustiheyden ja vettä läpäisemättömien pintojen lisääntymisen myötä etenkin valuma-alueiden alavimmilla paikoilla kaikki toimenpiteet veden viivyttämiseksi ovat tarpeen ja suositeltavia.

Lisätietoja ja -luettavaa sadepuutarhasta:

 

<< Takaisin Puutarhanhoito -sivulle