Kasvillisuus tarvitsee vettä – ja päinvastoin!

Minnehän sadevesi ja kaikki muukin maan pinnalla kuljeksiva vesi on matkalla?  Se on pikkuhiljaa hakeutumassa johonkin suurempaan vesistöön: ojaan, järveen, jokeen, mereen, pohjaveteen.  Ja mikäs siinä, kunhan se ei kuljeta mukanaan irrallista maa-ainesta, ravinteita ja haitta-aineita.  Yksi avaintekijöistä näiden pidättämisessä on runsas, monipuolinen ja kerroksellinen kasvillisuus.

Vesistöystävällinen puutarhanhoitaja välttää rantatontillaan suuria nurmikkopinta-aloja, sillä nurmikko imee jo lähtökohtaisesti huonommin vettä kuin runsas monikerroksinen kasvillisuus, johon kuuluu myös puita ja pensaita.  Nurmikolla on ajan myötä myös taipumus tiivistyä, minkä seurauksena se pidättää vettä aina vaan heikommin.  Tasaisella rantatontilla (1) lyhyeksi leikattua nurmikkoa voi toki olla enemmän kuin rantaa kohti jyrkästi viettävällä tontilla, ja kapeahko kaistale voi hyvin ulottua jopa rantaan asti.  Rannan suuret lehtipuut tuottavat humusta ja varjostavat matalia rantavesiä ylläpitäen ekosysteemien kirjoa.  Sekä tasaisella että jyrkällä tontilla kannattaa pyrkiä siihen, että mahdollisimman suuri osa rannasta on kasvillisuudeltaan luonnontilaista.

Jyrkällä tontilla (2) vettä hyvin imevien puiden ja pensaiden ensimmäinen vyöhyke tulisi sijoittaa jo hyvän matkaa ennen rantaa tai kauttaaltaan pitkin tonttia, ja tasaiseen tonttiin verrattuna kaikkea olisi hyvä olla enemmän eli tiheämmin, kerroksellisemmin, monipuolisemmin, runsaammin. Veden pidättymisen ja suodattumisen ohella kasvien runsas juuristoverkko sitoo viettävän maan paikoilleen vähentäen irrallisen maa-aineksen kulkeutumista vesistöön.  Jyrkällä tontilla rantaan kulkeminen voidaan toteuttaa esim. suuriaskelmaisilla imeytysportailla, joissa askelmakehikot on täytetty soralla.  Rankkasateen aiheuttaman pintavalunnan kulkeutumista vesistöön voidaan ehkäistä ja viivyttää esimerkiksi rannan suuntaisesti (viettävyyskulman vastaisesti) rakennetulla kapeahkolla imeytyskaivannolla, joka on täytetty karkealla soralla.  Imeytyskaivannon rakentamisesta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä esim. kuntansa hulevesiasiantuntijaan.

Yllä olevat karkeat havainnekuvat on piirtänyt Outi Immonen mukaillen Yhdysvaltojen Vermontissa laaditun ”A Guide to Healthy Lakes Using Lakeshore Landscaping” -oppaan tonttipiirroksia.  Kiitos innoituksesta, Holly Greenleaf ja kumppanit!  Opas on erinomainen lisätietolähde kaikille asiasta kiinnostuneille, kunhan pidetään mielessä, että kaikkialla suositellaan kotoperäistä kasvillisuutta, joka eri maanosissa ja leveysasteilla poikkeaa luonnollisesti toisistaan.  Vinkkien soveltamisessa ja kasvien valinnassa kannattaa konsultoida taimitarhoja.

 

<< Takaisin Puutarhanhoito -sivulle