Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn liittyvä neuvontamateriaali

Tältä sivulta löydät erilaisia lyhyitä oppaita, lomakkeita ja muuta materiaalia, jotka sisältävät tietoa haja-asutuksen jätevesien asianmukaisesta käsitelystä. Linkit-alasivulla ohjataan jätevesiä koskevaan lainsäädäntöön ja pidempiin julkaisuihin. Lomakkeet siirtymäajasta poikkeamiseen löytyvät LUVYn sivuilta.

Lyhyet yleisesitteet:

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Jäteveden ympäristövaikutukset -esite

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon (YM)

Selvitys eri järjestelmien hankinta- ja käyttökustannuksista

Etenemisohje uudistajalle

Suunnittelijalista (alan yrittäjien hakukoneesta)

Mallisuunnitelma

Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta

Käyttöpäiväkirjamalli

Jätevesijärjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet