Välj en sida

Gasmätning från ett provtagningsrör för det inre vattnet vid en avstjälpningsplats. (LUVY / Johan Lindholm)

Inom LUVYs område utförs vattenkontroller vid avstjälpningsplatser vid i bruk varande jordavstjälpningsplatser samt vid mellanlagringsområden samt vid gamla och stängda industriavstjälpningsplatser, slamavstjälpningsplatser samt avstjälpningsplatser för samhällsavfall.

På jordavstjälpningsplatser får man placera rena överskottsjordar och då utgörs kontrollen av uppföljning av yt- och grundvattnets kvalitet. På jordavstjälpningsplatser förekommer ofta även annan aktivitet såsom mellanlagring och behandling av återvinningsjordar, mylla eller material avsedda för kompostering. Jordmassornas orenheter, material som inte hör hemma på avstjälpningsplatsen och annan aktivitet kan ses som en förändring i vattenkvaliteten. Från sådana här områden är det möjligt att t.ex. näringsämnen via diken kan föras vidare.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna