Häststall

Häststall har en betydande inverkan på det omgivande landskapet, näringsbelastningen samt markerosionen och urlakningen. Speciellt stall, som ligger i närheten av vattendrag, kan bidra med betydande utsläpp i vattendragen. Man kan inverka på miljöpåverkan genom att fästa uppmärksamhet vid gödsel – och avfallshanteringen, uteområdenas botten och underhåll, val av strömaterial samt att i glesbygdsområden sköta om det eventuella avloppsvattensystemet.