Årets Vatten-/Miljöskyddare

LUVYs styrelse har allt sedan år 1983 utsett Årets vattenskyddare.  Man kan få utmärkelsen för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för annat arbete för miljön. Om utnämningens benämning bestäms från fall till fall.

”Personen bör vara verksam inom föreningens verksamhetsområde och personen bör med sin egen insats ha främjat vattenskyddet på ett betydande sätt. Vid valet strävar man efter, att gynna personer, som annars inte alltför lätt får publicitet – t.ex. reningsverksskötare eller medlemsföreningarnas trotjänare. Valet bör inte falla på föreningens personal eller medlemmar i föreningens organ.”

(LUVYs styrelse 1/1984, 20.1.1984)

LUVY utnämnde Kaj Holmberg från Sjundeå till årets vattenskyddare 2019. Som motiveringar till valet nämndes hans arbete för skyddet av Sjundeå å och miljön under flera årtionden samt hans initiativrika verksamhet vid utvecklandet av vattentjänsterna i Sjundeå samt reningen av avloppsvattnen.


Bild: Årets Vattenskyddare 2019 Kaj holmberg. LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni och styrelsens ordförande Eero Soinio överräcker blommor och diplom.

På LUVYS sidor hittar du en förteckning över samtliga, som förlänats utmärkelsen årets vattenskyddare.