TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Kartering av flodpärlmusslor

Strömningsmätningar vintertid

Fiskens genomfart reds ut vid dammen i Pickalaån

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Presentation av LUVYs planeringsteam gällande...
  på 22.2.2021

  Bekanta dig med planeringsteamet gällande vattendragsrestaureringar, som består av ett stenhårt gäng av forsknings- och restaureringskunniga: Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen och Maria Kihlström. Föreningen förverkligar restaureringsplanering och […]

 • Hormajärvi restaurering 2020–2022 -projektets...
  på 18.2.2021

  Hormajärvi sjö har för åren 2019–2027 en uppdaterad vård- och skötselplan, som man har börjat tillämpa i detta projekt tillsammans med föreningen Hormajärvi-yhdistys ry. Under åren 2019 och 2020 har man följt med effekterna på närsaltshalterna av att hålla ett uppehåll i […]

 • Vattenmättade åkerområden utnyttjas i...
  på 11.2.2021

  Projektet för restaurering av Sjundeå å 2020–2022 låter anlägga två våtmarksbassänger längs Risubackaån under vintern 2021. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i ån samt de översvämningskänsliga åkrarnas användbarhet. The post Vattenmättade åkerområden utnyttjas i […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.