Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Lager, Pale Ale eller veteöl? – Vinterfiskarna i sjön Hepari testar en ny sorts bete för mörtfiskarna

Studerande vid Novia fick komma ut på praktiskt arbete inom Kustvattenprojektet

Från dikesfångst till burkmört

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Slutrapporten gällande...
  på 27.1.2022

  Hormajärvi sjö i Lojo är en klar sjö, som påverkas från källor. Eutrofieringen, som fortgått i årtionden samt de tilltagande blågrönalgblomningarna och vattnets ökade grumlighet, som är ett resultat av övergödningen har stört rekreationsanvändningen av sjön.  Man har under årens […]

 • LUVYs ytvattenteam har fått färskt kunnande
  på 25.1.2022

  LUVYs ytvattenteam fick förstärkning, då FD Heidi Tanttu anslöt sig till gruppen i början av sommaren 2021. Genom Heidi fick vi till teamet färskt bottendjurskunnande samt som en helt ny nisch ett paleolimnologiskt tillvägagångssätt inkluderande metodiken. Genom paleolimnologiska metoder  […]

 • Grävningsarbetet vid VALUME-projektets första...
  på 24.1.2022

  Vattenhantering i jord- och skogsbruksområdena i västra Nyland – VALUME – projektet har framskridit från planering till förverkligande. I Maasoja i Vichtis bygger man en fåra i två plan och en våtmarkshelhet, som renar vattnet i Maasojadiket innan det når Vichtisån. Projektet […]

Tapahtumat

Evenemang Archive - LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.