Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Forsknings- och restaureringsberättelser

Restaureringsplanen är en vägkarta till förbättring av tillståndet i sjön

Limonitfynd

Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Aktuell information om vattenkavaliteten i...
  på 8.7.2020

  Förorsakar ösregnet en grumlighetstopp i ån? Hur påverkar värmeböljan vattentemperaturen i åvattnet? Hur varierar vattenkvaliteten under olika årstider? Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt följer med vattenkvaliteten vid […]

 • Grundvattnet i Lojo är rikligt och av bra...
  på 7.7.2020

  Sammandragsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten för år 2019 är klar. Inga större förändringar har noterats från tidigare år gällande grundvattnets kvalitet. Grundvattnets kvalitet är huvudsakligen gott vid vattentagen och […]

 • Lempansinkoski restaurerad för öringens...
  på 2.7.2020

  Den andra restaureringen av rinnande vatten inom projektet Sjundeå å 2030, förverkligades i Kyrkån i Sjundeå ås vattendragssystem. En ca 100 meter lång sträcka av det brutna övre loppet till ett forsområde som hållits rätt […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.