TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Strömningsmätningar vintertid

Fiskens genomfart reds ut vid dammen i Pickalaån

Glesbygdens avloppsvattenprojekt har gett råd till åtgärder till över 8000 fastigheter

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Kundberättelse: Vattenskyddet följer inte...
  på 27.1.2021

  Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. The post Kundberättelse: Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå […]

 • Presentation av LUVYs ytvattenteam – din hjälp...
  på 27.1.2021

  Bekanta dig med LUVYs ytvattenteam, som består av ett briljant gäng sakkunniga inom forsknings-och projektsidan: Tiina Asp, Ralf Holmberg, Aki Mettinen, Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola ja Jussi Vesterinen. Som teamets certifierade provtagare fungerar Arto Muttilainen. Via vårt […]

 • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter...
  på 21.1.2021

  Områdets innevånare och stugägare kan även i fortsättningen vända sig till rådgivarna i frågor som gäller glesbygdens avloppsvatten. Bäst når man rådgivarna per telefon eller e-post. The post Glesbygdens avloppsvattenrådgivning fortsätter i västra Nyland även år 2021 appeared first […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.