Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag. På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi-sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) ansvarar för upprätthållandet av sidan.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.

 

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten. Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

LUVY –
Bekanta dig med föreningens verksamhet

LUVYLab –
Laboratorietjänster med kompetens och opartiskt

Omriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Erfarenheter och kunskaper man fick på kursen i restaurering av rinnande vatten

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Lojonejdens miljökluster deltar i...
  på 6.10.2022

  Energisparvecka-kampanjen har arrangerats allt sedan år 1996 och avsikten med den är, att främja åtgärder som hör ihop med energisparande och hållbar konsumtion. Som riksomfattande koordinator och organisatör för kampanjen fungerar Motiva. The post Lojonejdens miljökluster deltar i […]

 • Mörtfiskarna blev till delikat mat på kursen...
  på 5.10.2022

  Drygt 20 deltagare bekantade sig under ledning av Janne “Fiskeriminister” Rautio med nyttoanvändning av mörtfiskar, hantering av mörtfisk och dessutom tillredde man burkmört vid fiskmatsdagen ”Pålägg av mörtfisk”, som arrangerades av Västra Nylands HOLA Lake II projektet onsdagen […]

 • Medborgarna kan meddela sina observationer...
  på 30.9.2022

  LUVYs projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar […]

Tapahtumat

Evenemang Archive - LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö