TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Fiskens genomfart reds ut vid dammen i Pickalaån

Glesbygdens avloppsvattenprojekt har gett råd till åtgärder till över 8000 fastigheter

Kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Restaureringen av Enäjärvi sjö kräver...
  på 12.11.2020

  Restaureringsplanen för Enäjärvi sjö har blivit klar. Enligt planen förutsätter en förbättring av tillståndet i sjön, att den inre belastningen minskas. Som de mest centrala metoderna för att minska den inre belastningen nämns ett betydligt effektivare vårdfiske, rovfiskåtgärder och […]

 • Åkerområden inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s...
  på 30.10.2020

  Inom Hiidenvesi och Sjundeå å 2030 projekten förverkligade man för första gången spridning av ett jordförbättringsmedel, som påverkar vattnet, strukturkalk, på totalt 120 ha åkermark. Pilotprojektet genomfördes tillsammans med odlarna och avsikten med det var, att förbättra […]

 • Vi presenterar här LUVYs fältteam –...
  på 29.10.2020

  Tutustu LUVYn kenttätiimiin, jonka ytimessä toimii kolme kokenutta kenttätyön sertifioitua ammattilaista: Arto Muttilainen, Johan Lindholm ja Jorma Valjus. Sertifioitua näytteenotto-osaamista on toki joissakin muissakin LUVYn tiimeissä. Esittelemme kaikki tiimimme lähikuukausien aikana […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.