Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Forskningsberättelse från Svartån

Gäddyngel karterades med vitskiveteknik i Veikkola

Restaureringsplanen är en vägkarta till förbättring av tillståndet i sjön

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Man utför vårdfiske i Kalljärvi sjö inom...
  på 31.7.2020

  Man utför vårdfiske i Kalljärvi skö under detta år inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt. Kalljärvi är den sjö av projektets tre sjöar (Perälän-, Lammin- och Kalljärvi) som mest lider av de men, som övergödningen […]

 • Fisk i diket? Berätta om dina upptäckter för...
  på 23.7.2020

  Den här hösten testar vi inom projektet Sjundeå å 2030 dikesfångst som vårdfiskemetod inom Sjundeå ås vattendrag. Om du noterat fiskar röra sig i dikena, berätta om dina upptäckter för oss! The post Fisk i diket? Berätta om dina […]

 • LINKKI-projektets kommunvisa sammanfattningar om...
  på 20.7.2020

  Över 8 100 karterings- och rådgivningsbesök för glesbygdens avloppsrådgivning har gjorts i de västnyländska kommunerna. Resultaten är samlade i kommunvisa sammanfattningar där de vanligaste avloppssystemen och deras förnyelsebehov, fastigheternas […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö