Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

Vattnenskvalitet

På dessa sidor hittar du uppgifter om vattendragen i Västra Nyland och uppgifter  om deras vattenkvalitet samt information om det restaureringsarbete, som görs för att förbättra deras skick. Uppgifterna är tänkta att betjäna alla, som är intresserade av tillståndet i våra vattendrag.  På dessa sidor finns än så länge endast uppgifter från en del av vattendragen inom vårt område – vi utvecklar sidorna fortsättningsvis tillsammans med de kommunala miljövårdsmyndigheterna inom vårt verksamhetsområde.

Vattnenskvalitet.fi- sidorna har förverkligats med finansiering från projekten Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk och Effekt i vattenskyddsarbetet genom nätverk.

Västra Nylands vattendrag

På de här sidorna hittar du de senaste undersökningsresultaten från våra vattendrag. Uppgifterna baserar sig på officiella undersökningar, som huvudsakligen görs på beställningar av staten, punktbelastarna och kommunerna. Sammanfattande uppgifter från de större vattendragshelheterna produceras för våra sidor via beställningar från kommunerna samt från restaureringsprojekten.  Du får fram uppgifterna genom att välja det vattendrag du önskar från menyn eller genom att söka objektet från platsen ”sök”. Undersökningsresultaten från de enskilda undersökningspunkterna uppdateras regelbundet på våra sidor i den takt som resultaten blir klara.

Från plankdamm till naturenlig fors

Kartering av flodpärlmusslor

Strömningsmätningar vintertid

Aktuellt

LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • LUVYs fiskprojekt fick sammanlagt 80 000 euro...
  på 10.5.2021

  Med hjälp av finansieringen fortsätter föreningen sitt långsiktiga restaureringsarbete genom att förverkliga mångsidiga undersökningar gällande fiskars vandring och yngelproduktion i Svartåns och Sjundeå å:s områden. The post LUVYs fiskprojekt fick sammanlagt 80 000 euro från Egentliga […]

 • Miljörådgivningen gällande häststall...
  på 7.5.2021

  Inom projekten Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 och Hiidenvesi sjös restaurering inleddes år 2020 ett pilotprojekt gällande miljörådgivning till häststall. Rådgivningsverksamheten fortsätter i Västra Nyland under år 2021. Målsättningen med rådgivningen är, att erbjuda […]

 • Markus Penttinen är Årets Vattenskyddare 2021...
  på 28.4.2021

  Penttinen har i över två årtionden utfört ett passionerat frivilligarbete då det gäller restaureringar av rinnande vatten samt bevarandet av naturens mångformighet. Han verkar på sin fritid inom föreningen Virtavesien hoitoyhdistys ry, som ansvarig för Svartåns vattendrag. The post […]

Tapahtumat

Evenemang | LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

  Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä.