Välj en sida

Bild: De studerande fick lära sig provtagning och utförande av undersökningar under rätta förhållanden.

Då Kustvattensekologikursens lärare Stefan Heinänen från YH Novia hörde om Kustvattenprojektet, blev han genast ivrig och kontaktade LUVY.

”Detta är ett strålande tillfälle för de studerande att få komma ut och tillsammans med de studerande göra forskningsarbete i praktiken, vilket är viktigt i arbetslivet, säger han.

Undersökningarna, som utfördes i Dragsviksfjärden i Raseborg, indelades i fyra helheter: vattenkvaliteten, vattenorganismerna, tillrinningsområdet och vegetationen.

De studerande gjorde fyra fältbesök med båt. För de flesta var det första gången de var i en båt.

”Alla fick pröva på att köra båten”, säger Heinänen.

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

– Miina Rautiainen, informationsansvarig