Välj en sida

I HOLA Lake II-projektet kartlägger man utbredningen av växten jättegröe samtidigt som man samlar in uppgifter om växtens tillväxt samt återkomst efter slåtter. 

Tilläggsuppgifter gällande jättegröe och observationer inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s  vattendrags område kan lämnas >>

Vad är jättegröe?

Jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 meter hög mångårig gräsväxt, som växer som vidsträckta ljusgröna ofta till hälften flytande bestånd vid vattendragens stränder. Den invasiva arten konkurrerar ut de ursprungliga strandväxterna och den har inga naturliga fiender eller konkurrenter, vilket gör det möjligt att spridas effektivt. Den förorsakar en igenväxning av stränderna, vilket försämrar till exempel fiskarnas och fåglarnas levnadsmiljöer. Jättegröe inverka menligt även på rekreationsanvändningen såsom simning och båtliv.  

Känn igen jättegröe

  • Jättegröe bildar stora bestånd och den är storväxt.
  • De ljusgröna och styva bladen som är 5–15 mm breda.
  • Blomställningarnas förgreningar är sträva.
  • Motsvarande växter är bladvass och kasgräs, men jättegröes blad är glänsande undertill samt har en trubbigare  spets.
Isosorsimo Jorma Valjus LUVY

Bekämpa

Det lönar sig att rensa bort jättegröe med rötterna genast då man observera den. Det är det lättaste sättet att avlägsna ett bestånd med jättegröe. Växtresterna komposteras långt från vattendragens och dikenas strandlinjer.  Det är viktigt att komma ihåg, att avlägsna även delar av växten från vattnet, eftersom växten kan fortsätta att växa och spridas via delar. Jättegröe kan också bekämpas med hjälp av slåtter, täckning eller genom muddring.

Isosorsimo laji.fi Jouko Rikkinen
Isosorsimo (Jouko Rikkinen / laji.fi)

– Maj Rasilainen, vattendrags- och fisksakkunnig, områdeskoordinator