Årets Vatten-/Miljöskyddare

LUVYs styrelse har allt sedan år 1983 utsett Årets vattenskyddare.  Man kan få utmärkelsen för utöver förtjänstfullt vattenskyddsarbete även för annat arbete för miljön. Om utnämningens benämning bestäms från fall till fall.

”Personen bör vara verksam inom föreningens verksamhetsområde och personen bör med sin egen insats ha främjat vattenskyddet på ett betydande sätt. Vid valet strävar man efter, att gynna personer, som annars inte alltför lätt får publicitet – t.ex. reningsverksskötare eller medlemsföreningarnas trotjänare. Valet bör inte falla på föreningens personal eller medlemmar i föreningens organ.”

(LUVYs styrelse 1/1984, 20.1.1984)

LUVY har utnämnt Nina Långstedt från Ingå till Årets Vatteskyddare 2020. Motiveringen till valet av henne är hennes miljövänliga inställning inom jordbruket, vattenskyddet samt upprätthållandet av naturens mångfald. Hon sprider även information om miljövänligt jordbruk alltid då det är möjligt.


Bild: Verksamhetsledare Jaana Pönni och Årets Vattenskyddare 2020 Nina Långstedt.

På LUVYS sidor hittar du en förteckning över samtliga, som förlänats utmärkelsen årets vattenskyddare.