Det landsomfattande vattendragsrestaureringsnätverket

vattendragsrestauretingsnätverks sidorna hittar du mycket information till stöd för restaurerandet av vattendrag. Kolla evenemangskalendern och hitta samtliga talkon, som arrangeras i Finland samt övriga evenemang. Där finns även tips om hur du ansöker om finansiering. Läs och lär dig mera om restaurering och nyttan med det bl.a. i publikationer, restaureringsplaner och utredningar.