Eller till allra först, sätt toalett- och avloppsvattnen i skick!

För dem, som bor inom glesbygdsområden, är vattendragsknepet nummer ett, att se till att tomtens toalett- och avloppsvattenärenden är i skick. Om det inom ditt bostadsområde är möjligt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, lönar det sig att göra det. Visserligen kostar det att ansluta sig, men det är samtidigt en investering, genom vilken du utöver att du skyddar miljön även skyddar dig själv mot många besvär och bekymmer.

Det är emellertid inte alltid möjligt att ansluta sig till kommunaltekniken och då är det viktigt, att avloppsvattenlösningarna och -konstruktionerna  görs rätt samt underhålls regelbundet och på ett korrekt sätt.

Skötseln av glesbebyggelsens avloppsvattenhantering är ett av denna Vattnenskvalitet.fi webbsidans viktigaste teman, så uppgifter hittar du på mycket nära håll.

.

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan