Skulle du kunna ha ett grönt tak?

Ett grönt tak är ett ganska estetiskt sätt att dämpa dagvattnen samt en metod i sortimentet av metoder för bemästring av dagvatten. Finessen ligger däri, att regnvattnet, som det gröna taket absorberar och/eller avdunstar aldrig ens når marken som dagvatten. Ett grönt tak minskar den mängd dagvatten som kräver behandling. Det är klart, att ett grönt tak, som sådant inte är tillräckligt effektivt för att behandla dagvattnet, men den tilläggsnytta, som det erbjuder, gör att det är ett beaktansvärt alternativ bland många.  Vegetationen på ett grönt tak gör byggnaden svalare på sommarn och fungerar som tilläggsisolering på vintern. Ett platt tak kan vara en ganska fiffig plats för en takträdgård.

Läs mera om gröna tak (på finska)

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan