Känn jordmånens kvalitet och dess egenskaper på din tomt

Jordmånens beskaffenhet bestäms mycket långt av dess samverkan med vattnet och vilka egenskaper den har som växtunderlag. Det är bra, att känna till den egna tomtens markbeskaffenhet så att man kan planera de mest ändamålsenliga dagvattenarrangemangen och de olika växterna till de olika platserna. Till exempel en sandhaltig jord fungerar i regel bra, då det gäller uppsugning av regnvatten, men till exempel en lerig jord fordrar för att fungera bra mellanlagringsarrangemang till stöd för infiltreringen. Men å andra sidan kan en lerjord vara bra för trädgården, eftersom den bevarar fukten i marken bra och innehåller naturligt mycket näring.

Det enklaste och mest pålitliga sättet att reda ut den egna tomtens jordmån är, att låta utföra en markanalys, som också kallas jordens bördighetsanalys. Genom, att utföra en markanalys, får du reda på utöver jordarterna och dess förmåga att suga upp och kvarhålla vatten, även uppgifter om markens näringsreserver och näringsämnenas förhållande samt mängden och kvaliteten på markens organiska innehåll.

Man kan skapa sig en uppfattning om de otaliga företag, som erbjuder tjänster, genom att söka på internet med sökordet markanalys, trädgårdsanalys (maa-analyysi, puutarha-analyysi). De som erbjuder tjänsten ger råd om hur proven skall levereras. För dem, som är intresserade erbjuds mot betalning även en sakkunnigs förslag på markens gödslingsbehov. Den, som äger en strand tomt, bör förhålla sig kritiskt till detta, speciellt om den, som erbjuder tjänsten, har någon koppling till gödseltillverkare.  Man bör visserligen komma ihåg, att även växterna har sina nödvändiga behov av näringsämnen, mineraler och spårämnen, och direkta brister på dessa i marken bör korrigeras, så att vegetationen kan frodas samt sköta sin uppgift då det gäller att bemästra dagvattnen. Korrigeringsåtgärderna bör emellertid göras vid rätt tidpunkt och vara noggrant riktade. Detta betyder bland annat, att man inte sprider några ämnen just innan man väntar rikliga regn samt att man inte väljer sådana blandningar som innehåller även för marken mindre viktiga komponenter än de absolut nödvändiga.

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan