…kan du inte heller sprida ut på din tomt

Man säger ju, att även små bäckar blir en stor å. Var och en ansvarar för sitt eget, och tillsammans ansvarar vi för det gemensamma. Var och en av oss kan via sina val hjälpa till med att minska belastningen på våra vattendrag och ju närmare vattendraget vi bor och är, desto mera kritiskt är det att vi strävar till, att i vår vardag verka förnuftigt på ett systematiskt sätt. Vattendragens och grundvattnets kvalitet försämras av många olika ämnen såsom gödsel, bekämpningsmedel, hushållens gifter, lösa jordmaterial – för att inte tala om ett läckage i ett avloppsvattensystem, som fungerar dåligt.  

Har du till exempel tänkt på, att vattnet då du tvättar din bil är en ”riskvätska” trots att du inte använder tvättmedel överhuvudtaget. På bilens ytor och speciellt på underredet fastnar olika föreningar från vägen motorn och bromsarna då du kör och de hamnar sedan i marken tillsammans med tvättvattnet. Av den orsaken borde man undvika, att tvätta bilen hemma på gårdsplanen.

Bekanta dig med tips om vattendragsvänliga val även på LUVYs sidor!

Bli kvitt hemmets gifter!

Om vätskan inte kan drickas kan man inte heller hälla ut den på gården, Detta är bra att komma ihåg, då det har blivit aktuellt med att bli av med gamla kemikalier i städskrubben, hemapoteket och bilgaraget. Kemikalier vars bäst före datum har passerat för länge sedan. Lyckligtvis har vi insamlingspunkter och ett –system även för problemavfall.  

För de föråldrade och icke behövliga läkemedlen till apoteket, som ser till att de blir förstörda på rätt sätt. Många andra av hushållens kemikalier och gifter såsom bränsle, olja, lösningsmedel, förtunningar, gödselmedel, bekämpningsmedel och icke miljövänliga tvättmedel hör hemma i insamlingspunkten för problemavfall och sådana hittas i kommunerna vid avfallshanteringsbolagens sorteringsstationer samt vid många servicestationer. Hushållens problemavfall tas oftast emot gratis

Vi västnylänningar betjänas i dessa ärenden av åtminstone Rosk’n Roll.

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan