Vattendragsvänlig trädgårdsskötsel

Många trivs med at sköta trädgården och av en kraftigt bearbetad gårdsplan, men vår föreställning om en välskött trädgård, är inte alltid det bästa för naturen. Har du tänkt på, att gödseln, bekämpningsmedlen, myllan och kompostblandningarna samt övriga ämnen som sprids ut i trädgården kan innebära belastning på det intilliggande vattendraget speciellt på sluttningstomter? Eller att kortklippta gräsmattor försämrar mångformigheten samt uppehållsförmågan för näringsämnena i vattnet? För att inte tala om gårdsplanens ogenomsläppliga stenläggningar?

Vi har publicerat en småskalig broschyr kring detta tema, och den kan laddas ner även här.

LADDA  Vattendragsvänlig trädgårds- och strandbroshyr!

Vi har också här byggt upp denna sidhelhet, där du hittar ytterligare information och tips om ämnet.