Lagstiftningen

Skogsbrukets vattenskydd styrs av följande lagar och förordningar:

  • lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
  • vattenlagen
  • vattenförordningen

Dessutom förutsätter man i skogslagen att särdragen i den omedelbara närheten av vissa små vattendrag i naturtillstånd eller i det närmaste naturtillstånd bevaras (skogslagen 10 §).

Skogsbrukets vattenskydd grundar sig till stor del på rekommendationer (Tapios guide) samt certifieringarna (PEFC, FSC), som ifall man följer dem, gör det möjligt att minska vattendragsbelastningen betydligt. Det är också möjligt för skogsägaren att förverkliga ett ännu effektivare vattenskydd än det som framläggs i rekommendationerna.

Skogsbrukets stöd

Den privata skogsägaren kan utnyttja stöd enligt lagen om finansiering för hållbart skogsbruk (Kemera). Man bör anhålla om stödet innan åtgärderna inleds. Lagen håller emellertid på att ändras och istället tar man i bruk en ny METKA-lagstiftning jämte sina nya grunder för stödet.

Nuvarande Kemera-stöd kan beviljas fram till slutet av år 2023. Ansökningarna bör riktas till Skogscentralen senast 1.10.2023. Beviljade Kemera stöd betalas ut fram till slutet av år 2026. Tidtabellen för godkännandet av den nya lagen (5/2023) är inte för tillfälle fastslagen.

Detaljerad och tidsenlig information om skogsbrukets stöd hittas Skogcentralens webbsidan.