Billnäs fiskväg

Typ: Teknisk med vertikala öppningar
Totallängd: 135 m
Total lutning: 5,2 %
Medelflöde: 0,55 m3/s

Billnäs fiskväg påminner till sin form om en amfiteater. Den ligger på berget nedanför dammen mellan kraftverket och dammluckorna. Fiskvägens luckor regleras på basen av vattenstånds- och flödesuppgifterna. Fiskvägen är öppen från maj till november vilket följer vandringsfiskarnas årscykel.

Billnäs kraftverk och fiskväg. (Raseborgs stadi / Piia Nordström)

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna