Uppföljning av vattenkvalitet

Vattenkvaliteten följs upp med hjälp av kontinuerligt fungerande mätare i flera rinnande vatten inom ramen för LUVYs projekt. Målet är att få noggrannare information om vattenkvaliteten och dess variation för planering av restaureringsåtgärder och för att rikta in dem mot de objekt som bidrar med den största belastningen. Målet med en långvarig övervakning är också att följa med restaureringsåtgärdernas effekter på vattenkvaliteten.