Meddela vattnets kvalitet

Via blanketterna på sidorna kan du meddela egna uppmätta vattenkvalitetsdata eller en redan utförd restaureringsåtgärd.
Läs mera på finska >>