Rådgivningsvideon

Förnyandet av avloppsvattensystemet

När skall man förnya systemet? Vad säger då lagstiftningen om glesbygdens avloppsvatten?

TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.

Sluten tank, slambrunnar och infiltreringsfält

Hur fungerar en slamavskiljare? Hur borde man underhålla sina avloppsvattensystem?

TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.

Fastighet med ringa vattenanvändning och torrdass

Vilka fastigheter är typiska objekt med ringa vattenanvändning? Får en gammal utedass ännu användas? Hur underhåller man ett torrdass?

TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.

Hushållsvattenbrunnen

Hur vet man om brunnsvattnet eventuellt är förorenat? Hur håller man brunnen i bra skick?

TÄMÄ SISÄLTÖ EI NÄY, SILLÄ EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ EI OLE HYVÄKSYTTY.