Rådgivningsvideon

Förnyandet av avloppsvattensystemet

När skall man förnya systemet? Vad säger då lagstiftningen om glesbygdens avloppsvatten?

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Sluten tank, slambrunnar och infiltreringsfält

Hur fungerar en slamavskiljare? Hur borde man underhålla sina avloppsvattensystem?

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Fastighet med ringa vattenanvändning och torrdass

Vilka fastigheter är typiska objekt med ringa vattenanvändning? Får en gammal utedass ännu användas? Hur underhåller man ett torrdass?

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna

Hushållsvattenbrunnen

Hur vet man om brunnsvattnet eventuellt är förorenat? Hur håller man brunnen i bra skick?

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna