Publikationer och rapporter

Publikationer

Här hittar du de senaste publikationerna gällande glesbygdens avloppsvatten. Ytterligare publikationer hittar du på Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) webbsidor >>

Haja-asutuksen jätevedet Archives - LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

 • Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke 2021
  på 24.3.2022

  Julkaisu 4/2022 Kirsi Mansilla, Virve Ståhl Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2021 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 54 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 138 neuvontakontaktia. Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin ainoastaan […]

 • Länsi-Uudenmaan Hajajätevesi-hanke 2020
  på 22.4.2021

  Julkaisu 6/2021 Hajavesi-hanke tavoitti vuonna 2020 kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 215 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 363 neuvontakontaktia. Vuonna 2020 maailmalla jylläsi koronapandemia, joka vaikutti kaikkeen toimintaan. […]

 • Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke – LINKKI...
  på 7.2.2020

  Julkaisu 296/2019 LINKKI 2019 -hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 641 kiinteistöä ja yhteensä hankkeessa saatiin 1 279 neuvontakontaktia. Kartoitus- ja neuvontakäynteihin suhtauduttiin myönteisesti ja saatu palaute neuvonnasta […]

Infograferna

I samarbete med VillageWaters-projektet har lättöverskådliga infografer om karterings- och rådgivningsbesökens resultat gjorts. Hela postern fås upp genom att klicka på infografens bild.

Lägesrapport

Lägesrapport 2020 (på finska)

 • Karterade fastigheter 167 st. och objekt 215 st., förverkligande 27 %
  Karterade områden 14 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2019 (på finska)

 • Karterade fastigheter 641 st. och objekt 723 st., förverkligande 74 %
  Karterade områden 22 st., varar på ett områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2018

 • Karterade fastigheter 742 ts. och objekt 830 st., förverkligande 73,5 %
  Karterade områden 18 st., varar på fem områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2017

 • Karterade fastigheter 816 ts. och objekt 875 st., förverkligande 68,5 %
  Karterade områden 16 st., varar på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2016

 • Karterade fastigheter 1260 st och objekt 1402 st, förverkligande 71 %
  Karterade områden 33 st, varar pä sex områden fortsatte rådgivningen från tidigare år

Lägesrapport 2015

 • Karterade fastigheter 904 st och objekt 965 st, förverkligande 67 %
  Karterade områden 23 st, varav på ett område fortsatte rådgivningen från tidigare året.

Lägesrapport 2014

 • Karterade fastigheter 901 st och objekt 981 st, förverkligande 77 %
  Karterade områden 20 st, varav på två områden fortsatte rådgivningen från tidigare år.

Lägesrapport 2013

 • Karterade fastigheter 1009 st och objekt 1101 st, förverkligande 77 %
  Karterade områden 26 st.

Lägesrapport 2012

 • Karterade objekt 998 st, förverkligande 81 %
  Karterade områden 22 st

Lägesrapport 2011

 • Karterade objekt 650 st, förverkligande 82 %
  Karterade områden 15 st

Startläge 2010

 • Täcker åren 2009 och 2010
  Karterade objekt totalt 588 st, förverkligande 61,3 %
  Karterade områden totalt 19 st
Kommunala rapporter om rådgivningsbesök

I dessa rapporter finns samlat resultat om kommunala LINKKI-projektets tidig fastighetsbesök under åren 2009 – 2019.

Områdeskort

Hangö

13/2010 Santala-Grönkulla 58/2013 Tvärminne
14/2010 Täktom-Norrkulla 81/2014 Ekö
25/2011 Krogars 99/2015 Öbyvägen-Lappviks gärdväg
26/2011 Byö 100/2015 Söderbonäs
27/2011 Täktom 121/2016 Lernäs

Ingå

15/2010 Torpmalmsvägen 82/2014 Barösund
28/2011 Malm-Torbacka 83/2014 Innanbäck
37/2012 Ingarskila 84/2014 Kärrby
38/2012 Täkter 101/2015 Solberg
59/2013 Degerby 122/2016 Linkulla
60/2013 Haga 123/2016 Högbensjön
61/2013Ingå station 148/2017 Degerö
62/2013 Kocksbyvägen 149/2017 Stävö

Högfors

17/2010 Vattola-Järvenpää 102/2015 Ahmoonlammi
57/2012 Pyhäjärvi tillrinningsområde 103/2015 Saavajoki
63/2013 Jouhtenanjärvi 124/2016 Nuijajoki
64/2013 Kolmpersjärvi 125/2016 Haavisto
65/2013 Smä sjöar 126/2016 Mustalammi och Iitalammi
66/2013 Vähävesi 150/2017 Karisån
85/2014 Onkimaanjärvi 151/2017 Valkjärvi och Vuotinainen
86/2014 Vaskijärvi

Kyrkslätt

87/2014 Kylmälä 127/2016 Vitträsk
104/2015 Ahvenlampi 128/2016 Storträsk
105/2015 Esbogård 129/2016 Juusjärvi
106/2015 Evitskog 130/2016 Petäjärvi
107/2015 Kolmiranta 131/2016 Kalakoskibäcken
108/2015 Långvik 132/2016 Bakträsk
109/2015 Kvarnby 152/2017 Humaljärvi
110/2015 Tampaja

Lojo

01/2009 Lehmijärvi 44/2012 Härkäjoki
02/2009 Nummenkylä 67/2013 Härjänvatsa
03/2009 Vivamo 68/2013 Ikkala
04/2009 Hyönölä 69/2013 Linnanniemi
05/2009 Keräkankare 70/2013 Saukkolan Fakki
06/2009 Oinola 71/2013 Talpela
07/2009 Saukkola 88/2014 Ikkala
16/2010 Mustlahti 89/2014 Osuniemi
18/2010 Huhtasaari 90/2014 Puujärvi
19/2010 Isosaari 111/2015 Immula
20/2010 Kuulukainen 112/2015 Kittfall
21/2010 Kolmpersjärvi 113/2015 Mårbacka
29/2011 Tupasaari 114/2015 Vasarla
30/2011 Lylyinen 133/2016 Lönnhammar
31/2011 Mäntylä 134/2016 Saukonpää och Antiainen
32/2011 Pauni 135/2016 Vahermanjärvi
39/2012 Kontolanniemi 136/2016 Mynterlävägen
40/2012 Myllylahti 153/2017 Pyöli
41/2012 Karstu 154/2017 Valkjärvi och Iso Ruokjärvi
42/2012 Lohilampi 155/2017 Vanhakyläntie
43/2012 Niemennummi

Raseborg

08/2009 Grundsjö 91/2014 Kvigos
09/2009 Långstrand-Vimonböle-Öby 115/2015 Raseborgs å
10/2009 Sjösäng 123/2016 Högbensjön
45/2012 Bredvik 137/2016 Gennarbyviken
46/2012 Lillgård 138/2016 Tenala
72/2013 Grabbskog 139/2016 Brödtorp
73/2013 Kullasjö 156/2017 Antskog
74/2013 Kvarnträsk, Karis 157/2017 Norrby

Sjundeå

11/2009 Lappers 92/2014 Kaffelandet
12/2009 Rödjan 93/2014 Svidja
22/2010 Korpirauha 116/2015 Björnträsk
33/2011 Herrdal 117/2015 Käla
34/2011 Sunnanvik 140/2016 Flyth-Hästböle-Bocks-Lappersvägen
47/2012 Böle 141/2016 Bäcksvägen
48/2012 Fall 158/2017 Backa-Träskkulla
49/2012 Pickala 159/2017 Kalliojärvi
75/2013 Karskog 160/2017 Suolampi och Nummijärvi
76/2013 Näsbyvägen

Vichtis

23/2010 Oinasjoki 94/2014 Moksjärvi
24/2010 Tervalampi 95/2014 Averia
35/2011 Isolähde 96/2014 Jokikunta
36/2011 Lautoja 97/2014 Olkkala
50/2012 Kaitlampi 98/2014 Vesikansa
51/2012 Kurjolampi 118/2015 Enäjärvi
52/2012 Olkkala 119/2015 Hulttilanjoki
53/2012 Pääkslahti 120/2015 Irjala
54/2012 Selki 142/2016 Sitinoja
55/2012 Selki station 143/2016 Kiviojantie
56/2012 Valkjärvi 144/2016 Poikkipuoliainen
77/2013 Haimoo 145/2016 Salmijärvi
78/2013 Huhtapelto 146/2016 Koikkala
79/2013 Sipilänmäki 147/2016 Vanjokis mynning
80/2013 Vichtis å strand 161/2017 Tervalampi och Huhmarjärvi