Rådgivningsmaterial för behandling av avloppsvatten på glesbygden

På den här sidan hittar du olika mindre broschyrer, blanketter och annat material, som innehåller uppgifter om ändamålsenlig behandling av glesbebyggelsens avloppsvatten. Under länkar-sidan finns lagstiftning angående avloppsvatten och längre publikationer. På LUVYs sida finns blanketter för avvikandet av övergångsperioden.

Korta allmänna broschyrer:

Utredning över avloppssystemet

Brochyren Avloppsvattnets miljöeffekter

Glesbygdens avloppsvattenärenden i skick (MM)

Utredning om anskaffnings- och underhållskostnader för olika avloppssystem

Anvisningar för förnyandet

Planerarlista (från företagarnas sökmaskin)

Modellplan

Sammanfattning av planen över avloppssystemet

Bruksdagbok

Avloppssystemets bruks- och underhållsanvisningar