Länkar

Lagstiftning om glesbygdens avloppsvatten

Torrtoaletter, Käymäläseura Huussi ry

Det egna systemet och behandling av avloppsvatten

Förnyandet av avloppssystemet

På avloppsvattenguidens hemsida finns litteratur och utredningar

Miljöförvaltningens fördjupande information om behandling av glesbygdens avloppsvatten

Webbsidor: