Vårdfiske

Vårdfiske är en metod för att restaurera vattendragets näringsväv. Avsikten med metoden är, att förbättra vattendragets ekologiska tillstånd. Vid vårdfiske minskar man mängden mörtfiskar och små abborrar, vilket leder till att rovfiskarnas relativa andel ökar. Mörtfiskarna och de små abborrarna binder i sig betydande mängder fosfor, som man med hjälp av vårdfisket får bort från vattendragets näringskretslopp. Dessutom bökar mörtfiskarna i bottensedimentet på jakt efter föda, vilket gör att ytterligare näringsämnen frigörs ur sedimenten. Genom ett bra planerat och genomfört vårdfiske kan man minska på den inre belastningen samt förändra näringskretsloppets struktur.

Vårdfiske har som restaureringsmetod främst använts i små och medelstora sjöar, som lider av en inre näringsbelastning. I någon mån har man även nyttjat metoden i havsområden. I sjöarna i Västra Nyland har vårdfiske blivit vanligare från och med början av 1990-talet och man har med metoden uppnått lovande resultat. Vårdfiske bör utföras kontinuerligt och regelbundet för att minska på den inre belastningen på lång sikt. I en stor del av sjöarna i Västra Nyland är även den yttre belastningen stor och den kan minskas genom att förverkliga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet.

Berättelsekarta om vårdfiske:

Tilläggsuppgifter om vårdfiske (bl.a. objekt, metoder samt användning av fångsten) finns på vår berättelsekarta. Kartan är interaktiv och den innehåller flera praktiska exempel med hjälp av texter, bilder och videon. Välkommen och bekanta dig!

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna