Välj en sida

Installation av den kontinuerligt mätande apparaturen på vintern. Installationsröret, som används på sommaren, har lösgjorts från sin fastsättning i mitten på konstruktionen och mätaren har fästs i vattnet direkt med en vajer. Snöns som skyfflats på isoleringsskivan fungerar som tilläggsisolering för att förhindra frysning. (LUVY / Jorma Valjus)

Under den gångna vintern har kölden knakat även i södra Finland. I fårorna rinner vattnet dock fortsättningsvis och man har fortsatt mätningarna av vattenkvaliteten med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur. Med hjälp av den kontinuerliga mätningen är det möjligt att observera snabba förändringar i vattenkvaliteteten, vilket gör att det är viktigt att hålla igång mätningarna oberoende av väder eller årstid.

LUVY har i de rinnande vattnen många kontinuerligt mätande mätare i bruk. Sommartid är de flesta installerade i rör, som i sin tur har fästs vid någon fast konstruktion till exempel en brygga. Då mätaren installeras i ett rör fungerar röret som ett skydd för mätaren från bland annat kvistar och andra föremål som kommer med strömmen.

Långvarig köld förorsakar emellertid problem vi installation i rör eftersom nivåvariationerna i vattnet gör att det bildas en vattenpelare i röret och mätaren fryser fast i röret. Då är det inte möjligt att putsa eller serva mätaren och risk finns även, att mätaren skadas. Installationssättet har också ändrats vintertid så, att mätaren hänger fritt i en vajer utan ett fast installerat rör så, att isbildning inte kan uppstå. Runt mätaren lägger man som skydd en kort stump av ett böjligt dräneringsrör och runt vilken man fäster en bit isoleringsskiva för att förhindra frysning.

Då kölden tilltar skyddar isoleringsskivan mätaren från att frysa. Om man skyfflar snö på skivan ökar den isolerande effekten ytterligare. (LUVY / Jorma Valjus)

På vintern behöver de kontinuerliga mätapparaterna servas betydligt mera sällan än på sommaren, men man måste följa med isens rörelser i fåren, eftersom is som sätter sig i rörelse kan skada apparaturerna.

På en mätplats är den kontinuerligt mätande apparaturen hela året fäst i en platta på fårans botten i stället för i ett rör. Installationen på en platta har den fördelen, att den inte kräver någon separat fast konstruktion. Installationen på en platta lämpar sig emellertid inte i djupa fåror, eftersom mätaren bör placeras någorlunda nära ytan för att säkerställa en tillräckligt stark strömningshastighet.  Då kölden kommer behöver man inte ändra installationssättet, men då istäcket växer kan isen nå ända ner till mätaren och förorsaka att den går sönder.  Även detta kan förhindras genom att man ovanför mätaren monterar skyddande isoleringsskivor och effekten kan höjas genom att skyffla snö på skivorna.

– Erkka Laitinen, projektarbetare