Anvisning

På sidorna finns fem temakartor, som hittas på huvudsidorna Västra-Nylands vattendrag, Restaurering av vattendrag, Vattendragsrestaureringsnätverk och Forsknings och restaureringsberättelser samt på undersidan Glesbygdens avloppsvatten.

Kartorna fungerar enligt följande principer:

  • Klicka fram den karta du önskar via kartans sidobalk.
  • Nivån uppenbarar sig jämte kartsymboler på kartan.
  • Klicka på kartans symbol för att få fram mera information.

Tilläggsinformationen öppnar sig i kartans högra balk som en tabell eller en graf. Forsknings- och restaureringshistorierna öppnas på en ny mellansida.