Nyhetsarkiv

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Blågröna alger eller cyanobakterier är mikroskopiska organismer, som likt växterna assimilerar och de förekommer naturligt i vattendragen. Övergödningen och varmt väder gynnar ändå en ökad förekomst av blågröna alger, vilket kan förorsaka massförekomster som stör rekreations- och nyttoanvändningen av vattnet. Massförekomsterna kallas också algblomningar. En del av de blågröna algerna är giftiga.

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter eller genom besök på fastigheterna. Vid rådgivningen berättar man om behandlingen av glesbygdens avloppsvatten bl.a. om olika avloppsvattensystem samt om lagstiftningens krav. Rådgivningen är alltid opartisk och gratis. Rådgivningens målsättning är, att till de boende och stugfolket ge behövliga råd för en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet.

Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Monen ensimmäinen mielikuva hoitokalastuksesta on satojen, jopa tuhansien kilojen päivittäiset nuotta- ja rysäsaaliit. Tuostakin saaliista on petokalat poikasia myöten palautettava takaisin veteen mahdollisimman tarkasti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä (LUVY) hoitokalastaja saa ajoittain paneutua kalanpoikasiakin pienempiin yksityiskohtiin.

I Svartån ser man ner under ytan och lär sig nytt, men finner man lösningar?

I Svartån ser man ner under ytan och lär sig nytt, men finner man lösningar?

Att öppna vandringslederna för fisken genom att t.ex. bygga fiskvägar är en central del av förbättrandet av ett vattendrags tillstånd och uppföljningen är en viktig del av vattendragsrestaureringsverksamheten. Det är viktigt att följa med och utvärdera huruvida de byggda fiskvägarna fungerar så att man vid behov kan finjustera eller ändra systemen så, att de fungerar bättre. Uppföljningen stöder också planeringen.

Kölden har inte satt stopp för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna

Kölden har inte satt stopp för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna

Under den gångna vintern har kölden knakat även i södra Finland. I fårorna rinner vattnet dock fortsättningsvis och man har fortsatt mätningarna av vattenkvaliteten med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur. Med hjälp av den kontinuerliga mätningen är det möjligt att observera snabba förändringar i vattenkvaliteteten, vilket gör att det är viktigt att hålla igång mätningarna oberoende av väder eller årstid.

Lager, Pale Ale eller veteöl? – Vinterfiskarna i sjön Hepari testar en ny sorts bete för mörtfiskarna

Lager, Pale Ale eller veteöl? – Vinterfiskarna i sjön Hepari testar en ny sorts bete för mörtfiskarna

Under denna vinter har kylan varit gynnsam för vinterfiskarna. Därför inledde vi också fisket med katsa i sjön Hepari i december. Hepari är en liten, mycket grund och frodig sjö i Kylmälä by i Kyrkslätt. Som fångst tar vi bara vårdfiskarter såsom mört, braxen, björkna, sarv, gers i den mån dessa fås upp. Övriga fiskar släpps tillbaka för att växa till sig. Mörtfiskarna rör sig och äter ganska lite så här mitt i vintern, det verkar som om det passar dem att ligga vid bottnen och lata sig.  Som lockbete i katsorna lägger vi en ny sorts bete, vilket borde få fart på just mörtarna. 

Från dikesfångst till burkmört

Från dikesfångst till burkmört

Användandet av mörtfisk som livsmedel är en stigande trend och på marknaden finns många utmärkta mörtfiskprodukter från fiskpinnar till chips. Burkmört har funnits på butikshyllorna redan rätt länge och alla som har vetat att de smakat på dem har skrutit. Jag skall berätta hur man själv kan tillreda läckert ekologisk superfood och samtidigt förbättra vattendragens tillstånd.