Från de sakkunniga

LUVYs sakkunniga publicerar

LUVY publicerar årsrapporterna gällande de omfattande samkontrollerna samt olika projektrapporter i föreningens egen publikationsserie. Även föreningens årsberättelser är offentliga från och med år 2016.

Publikationer

Kundberättelser

Forsknings- och restaureringsberättelser  

Nyheter

Evenemang

Nyheter

En berättelse om flodpärlmusslan

En berättelse om flodpärlmusslan

I de kalla nordiska vattnen kan flodpärlmusslan leva upp till 200 år och även i medeltal upp till 120 år. Den förväntade livslängden för Svartåns flodpärlmusslor är ändå närmare 100 år. Enligt LUVYs undersökningar är den förväntade medellivslängden för de här...

Identifieringen av fiskyngel kräver ett noggrant arbete

Identifieringen av fiskyngel kräver ett noggrant arbete

Fångsten av abborr- och gösyngel koncentreras till maj-juni vid tiden för ynglens kläckning. Gösen leker då vattnen uppvärmts till över 10 grader i maj-juni. Ynglen kläcks som 4–5 mm stora yngel 5–9 dagar efter leken. Abborren kläcks som 5–6 mm stora yngel i maj–juni 10–15 dagar efter leken.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet