Undersökningens målsättning och bakgrund  Svartåns vattendrag har i tiderna varit viktigt för vandringsfiskarna och även ålen har förekommit naturligt. Den massiva utbyggnaden av vattenkraften under början av 1900-talet förstörde i praktiken...