LUVYs forsknings- och restaureringsberättelser  

Innehållet laddas till sida efter att ha accepterat kakorna
Koko näyttö

LUVYs forskningsberättelser

LUVYs forskare och fältmästare gör provtagningsfärder i olika delar av Västra Nyland, där målet är yt- och grundvatten, sjöar åar och havsområdena. Våra fältmästare, som länge jobbat i branschen, känner till många sådana avkrokar i våra vattendrag, dit inte alla av oss någonsin kommer. I terrängen är man ofta i ösregn och även under den strängaste köldperioden, men ibland också i solsken. Ibland kan den perfekta morgonsolen, som stiger över diset i den spegelblanka sjön, som omges av höstens granna färger stanna i minnet för en lång tid! Ett landskapskontor när det är som bäst!

Oftast görs färderna på de större sjöarna med hjälp av en motorbåt, men till de mest avlägsna träsken kommer man endast genom att släpa med sig en kanot genom skogen. De mest erfarna provtagarna har en hel del knep och kännedom om bommar som stänger av skogsvägarna och om de bästa rutterna till de mera etablerade provtagningsplatserna. De yngre försöker lära sig av de äldre – och om lärdomen inte annars går fram så åtminstone lär man sig via försök och misstag. Säkerheten kommer naturligtvis alltid i första hand. Vi har också många fina samarbetspartners i de lokala innevånarna, med vilkas hjälp provtagningarna oftast lyckas på ett smidigt sätt.

Våra forskare har i sina hemliga kistor även legendariska fiskehistorier. Dessa och övriga historier i anknytning till LUVYs vattendragsundersökningar vill vi föra fram med denna kollektion av forskningshistorier. Välkommen och läsa!

Berättelsesamlingen utökas sakta men säkert och nya berättelser publiceras också i LUVYs nyhetsbrev (man kan för övrigt prenumerera på nyhetsbrevet exempelvis i nedre kanten på sidan). Till den här sidan är det alltså lämpligt att återkomma!

Vattendragsrestaureringar i Västra Nyland

LUVY har sedan länge förverkligat vattendragsrestaureringar i Västra Nyland och under de senaste åren har takten bara ökat. Restaureringar har främst gjorts i anslutning till större projekt på avrinningsområdesnivå, såsom Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030 -projektet. Inom dessa projekt har man framför allt gjort vattenskyddsinriktade våtmarker samt restaureringar av strömmande vatten.  På forsknings- och forskningsberättelser huvudsidans karta kan du klicka upp olika restaureringsprojekt, som LUVY har utfört i ditt närområde och där läsa mera om förverkligandet av dessa.

Förutom LUVY, verkar en stor mängd andra aktörer som utför restaureringar i Västra Nyland såsom traditionellt de lokala sjöföreningarna och delägarlagen samt till exempel Virho, WWF och kommunernas egna projekt. Läs mera om de olika operatörerna under rubriken Vattendragsrestaureringsnätverk.

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Inom Västra Nylands HOLA Lake II –projektet arrangerade man två fältdagar i början av juni. Båda tillfällena gynnades av mycket fint väder. Fältdagarna är så till vida utmärkta, att man då även får göra saker själv. På den första dagen måndagen den 6.6 koncentrerade man sig på den främmande invasiva arten jättegröe samt utförde slåtter på talko. Samma vecka på lördagen den 11.6 höll man igen en Fisk från katsan till köket-dag, då man kunde bekanta sig med fiske med katsa samt hanteringen av mörtfisk.

Erfarenheter och kunskaper man fick på kursen i restaurering av rinnande vatten

Erfarenheter och kunskaper man fick på kursen i restaurering av rinnande vatten

För några år sedan försökte vi utvidga vårt kunnande och letade efter möjliga kurser i restaurering av rinnande vatten. Av de kurser, som stod till buds, fick vi inte riktigt ut det vi letade efter. Var skulle man kunna hitta en kurs där man skulle kunna fördjupa sitt kunnande ur olika synvinklar, skulle kunna börja planera, pröva på, lära sig via ömsesidig inlärning samt dela med sig av erfarenheterna?

Stoppa jättegröe!

Stoppa jättegröe!

Jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 meter hög mångårig gräsväxt, som växer som vidsträckta ljusgröna ofta till hälften flytande bestånd vid vattendragens stränder. Den invasiva arten konkurrerar ut de ursprungliga strandväxterna och den har inga naturliga fiender eller konkurrenter, vilket gör det möjligt att spridas effektivt.

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Blågröna alger eller cyanobakterier är mikroskopiska organismer, som likt växterna assimilerar och de förekommer naturligt i vattendragen. Övergödningen och varmt väder gynnar ändå en ökad förekomst av blågröna alger, vilket kan förorsaka massförekomster som stör rekreations- och nyttoanvändningen av vattnet. Massförekomsterna kallas också algblomningar. En del av de blågröna algerna är giftiga.

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter eller genom besök på fastigheterna. Vid rådgivningen berättar man om behandlingen av glesbygdens avloppsvatten bl.a. om olika avloppsvattensystem samt om lagstiftningens krav. Rådgivningen är alltid opartisk och gratis. Rådgivningens målsättning är, att till de boende och stugfolket ge behövliga råd för en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet.

Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Monen ensimmäinen mielikuva hoitokalastuksesta on satojen, jopa tuhansien kilojen päivittäiset nuotta- ja rysäsaaliit. Tuostakin saaliista on petokalat poikasia myöten palautettava takaisin veteen mahdollisimman tarkasti. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ssä (LUVY) hoitokalastaja saa ajoittain paneutua kalanpoikasiakin pienempiin yksityiskohtiin.

I Svartån ser man ner under ytan och lär sig nytt, men finner man lösningar?

I Svartån ser man ner under ytan och lär sig nytt, men finner man lösningar?

Att öppna vandringslederna för fisken genom att t.ex. bygga fiskvägar är en central del av förbättrandet av ett vattendrags tillstånd och uppföljningen är en viktig del av vattendragsrestaureringsverksamheten. Det är viktigt att följa med och utvärdera huruvida de byggda fiskvägarna fungerar så att man vid behov kan finjustera eller ändra systemen så, att de fungerar bättre. Uppföljningen stöder också planeringen.

Kölden har inte satt stopp för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna

Kölden har inte satt stopp för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna

Under den gångna vintern har kölden knakat även i södra Finland. I fårorna rinner vattnet dock fortsättningsvis och man har fortsatt mätningarna av vattenkvaliteten med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur. Med hjälp av den kontinuerliga mätningen är det möjligt att observera snabba förändringar i vattenkvaliteteten, vilket gör att det är viktigt att hålla igång mätningarna oberoende av väder eller årstid.