Dricksvattnet och brunnarna

Västra Nyland ligger ett stenkast från huvudstadsregionens trängsel och vimmel och här hittar man utrymme att andas och bo glest intill betydande grundvattentillgångar och naturvatten. I städerna och tätorterna betjänas invånarna förtjänstfullt av flera lokala vattenverks distributionsnät. Inom glesbygdsområdena däremot är de flesta egnahemshusinvånarna och många fritidsboare beroende av de egna dricksvattenbrunnarna.