Kommersiella aktörer, som erbjuder tjänster rörande brunnar och brunnsvatten

På den här sidan hittar du aktörer, som erbjuder västnylänningarna tjänster gällande byggande av brunnar, restaureringar, undersökning av vattnet samt lösningar då det gäller behandling av vatten samt vattenkvalitetsproblem.

Aktörerna nedan hittas på Dricksvattnet och brunnarna sidans karta som gula stjärnor , och genom att klicka på dem, får man noggrannare uppgifter om företaget samt de tjänster företaget erbjuder.

På denna sidas nedre del hittas en blankett, där nya aktörer kan ansluta sig med.

Kaivohuolto Rodas

Kaivohuolto Rodas

Rajakatu 5
040 750 3928, kaivohuolto.rodas@gmail.com
www.kaivohuoltorodas.fi
Rening och desinficering av borrbrunnar. All borrbrunnsutrustning, försäljning och installation.

Live Well Oy

Live Well Oy

Position

Saukkolantie 837A, 08500 Lojo
t. 044 977 9568osmo.saarinen@liwell.fi
www.liwell.fi
Rengöring av ringbrunnar och restaureringar, avloppsvattensystem, maskinentreprenader.

LUVYLab Oy Ab

LUVYLab Oy Ab

Västra-Louhigatan 31, 08100 Lojo
t. 019 323 895, laboratorio@luvylab.fi
www.luvylab.fi
Underökning av brunnsvattnets kvalitet: underökningspaket, flaskor, instruktioner, analyser, resultat och utlåtanden. Undersökningar av andra vatten: hushållsvatten, simbassängsvatten, badstrandsvatten, vattendragsvatten, avloppsvatten. Laboratoriet är ackrediterar samt godkänt av myndigheterna för undersökande av hushållsvatten.

MAX's Energy Oy

MAX's Energy Oy

Teknikervägen 9, 10600 Ekenäs
t.
010 219 5450info@maxs.fi
www.maxs.fi
Brunnsborrning, granskning och service av brunnar, jordvärmelösningar, VVS-installationer och -service.

Suomen Kaivohuolto Oy

Suomen Kaivohuolto Oy

Kirrinkuja 1 A14, 40270 Jyväskylä
t. 045 171 4211jussi.pasanen@suomenkaivohuolto.fi
www.suomenkaivohuolto.fi
Rengöring av ring-, käll- och borrbrunnar samt helhetsservice. Filter.

Hej företagare! – Kom med

Kan du erbjuda brunnsägarna i Västra Nyland tjänster gällande byggande av brunnar, service och restaureringar, vattenbehandling eller lösningar på vattenkvalitetsproblem? Ge ditt företag och dina tjänster mera synlighet på våra sidor. Även riksomfattande aktörer är välkomna med. Vi sätter även ut en ”aktörsstjärna” åt er i Lojo-området.

Aktörssynlighetens pris är 150 €/år. Med avgiften finansierar vi vidare utvecklandet av sidan.

Fyll i följande fält och sänd. På basen av uppgifterna lägger vi till dina uppgifter på sidorna samt sänder en faktura till dig. Vid behov tar vi kontakt och du kan även kontakta oss direkt via vesi.ymparisto@luvy.fi. Efter att dina uppgifter har publicerats, sänder vi ett meddelande till dig samt en länk till sidorna, där du ännu kan kolla att allting är korrekt.

Välkommen med och betjäna brunnsägarna!

Huomautus: JavaScript vaaditaan tätä sisältöä varten.