Välj en sida
En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

Kursen, som arrangerades i slutet av september, drog fullt hus med intresserade av matlagning i klassrummet för huslig ekonomi. (LUVY / Maj Rasilainen) Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som...
Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Med hjälp av vingbenet tar man reda på en fisks ålder. (LUVY / Salla Heikkinen) Mångens första uppfattning när det gäller vårdfiske är, att det handlar om dagliga not- och ryssjefångster på hundratals ja rentav tusentals kilo. Av denna bör rovfiskarna allt från yngel...
Från dikesfångst till burkmört

Från dikesfångst till burkmört

Bild 1: Forskningsbiträdet Lauri Lukka och ca 50 kg till burkfisk lämplig mört från Hulttilanjoki ån i Sjundeå å:s vattendrag i oktober 2021. Användandet av mörtfisk som livsmedel är en stigande trend och på marknaden finns många utmärkta mörtfiskprodukter från...
Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Enäjärvi sjö ligger i Vichtis kommun, i Västra Nyland. Sjöns areal är 4,92 kvadratkilometer. Medeldjupet är 3,22 meter och som djupast är sjön 9,1 meter. Enäjärvi sjös ekologiska tillstånd har i början av 1990- talet klassats som dåligt, sjön var kraftigt eutrofierad...