Gulfing efter gösar

Gulfing efter gösar

Bild 1. Forskningsgruppen på väg till Pikkala på yngelfångst. Övervakningsforskningen av fiskens rörelser vid Pickalaåns damm fick fortsättning då Egentliga Finlands NTM-central beviljade ett stöd på 15 000 € ur fiskevårdsavgiftsresurserna till projektet, där vi reder...
Från plankdamm till naturenlig fors

Från plankdamm till naturenlig fors

Bild 1. Vid lågvatten var det omöjligt för fiskken att ta sig förbi dammen, och inte heller var det lätt vid ett lämpligt flöde. I Vihtijoki vid Haimoo by låg en gammal överflödesdamm, som upprätthölls av en dikningssammanslutning, och som fungerade som ett nästan...