LUVYs år 2021

LUVYs år 2021

Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021. Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar...
Från dikesfångst till burkmört

Från dikesfångst till burkmört

Bild 1: Forskningsbiträdet Lauri Lukka och ca 50 kg till burkfisk lämplig mört från Hulttilanjoki ån i Sjundeå å:s vattendrag i oktober 2021. Användandet av mörtfisk som livsmedel är en stigande trend och på marknaden finns många utmärkta mörtfiskprodukter från...
Gulfing efter gösar

Gulfing efter gösar

Bild 1. Forskningsgruppen på väg till Pikkala på yngelfångst. Övervakningsforskningen av fiskens rörelser vid Pickalaåns damm fick fortsättning då Egentliga Finlands NTM-central beviljade ett stöd på 15 000 € ur fiskevårdsavgiftsresurserna till projektet, där vi reder...
Från plankdamm till naturenlig fors

Från plankdamm till naturenlig fors

Bild 1. Vid lågvatten var det omöjligt för fiskken att ta sig förbi dammen, och inte heller var det lätt vid ett lämpligt flöde. I Vihtijoki vid Haimoo by låg en gammal överflödesdamm, som upprätthölls av en dikningssammanslutning, och som fungerade som ett nästan...