Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Vi gick igenom vad jättegröe är, hur man känner igen den och hur man kan skydda sig mot och bekämpa den. Informationen gavs av Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendrags – och fisksakkunniga Jussi Vesterinen. Med från FFC:s gäddfabriksprojekt var...
LUVYs år 2021

LUVYs år 2021

Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021. Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar...