Välj en sida
Fiskarnas ålder har betydelse

Fiskarnas ålder har betydelse

7 årig braxen 23 cm fjäll Fiskarnas ålder kan bestämmas pålitligt med hjälp av fiskarnas förbenade delar såsom fjäll, vingbenet som ligger bakom gällocket (cleithrum) samt otoliterna, hörselbenen som ligger i hjärnan. Tillväxten i alla förbeningar är lika, vilket...
Stoppa jättegröe!

Stoppa jättegröe!

I HOLA Lake II-projektet kartlägger man utbredningen av växten jättegröe samtidigt som man samlar in uppgifter om växtens tillväxt samt återkomst efter slåtter.  Tilläggsuppgifter gällande jättegröe och observationer inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s  vattendrags område...
På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man kan träffa avloppsvattenrådgivare vid lokala sommarevenemang. Mångsidigt arbete Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter...
Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Med hjälp av vingbenet tar man reda på en fisks ålder. (LUVY / Salla Heikkinen) Mångens första uppfattning när det gäller vårdfiske är, att det handlar om dagliga not- och ryssjefångster på hundratals ja rentav tusentals kilo. Av denna bör rovfiskarna allt från yngel...