Gäddyngel karterades med vitskiveteknik i Veikkola

Gäddyngel karterades med vitskiveteknik i Veikkola

Bild 1: Flest yngel hittades bland starren i mycket grunda strandvatten som snabbt värms upp. Det finns många pågående åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och det ekologiska tillståndet i Perälänjärvi, Lamminjärvi och Kaljärvi i Veikkola i Kyrkslätt. En av de...
Limonitfynd

Limonitfynd

På våren strömmar vatten i bäckar och ur den vilande marken dyker upp liv i ökande takt. Många drömmar om sommaren och semester samt soliga dagar på sommarstugan vid en sjö eller kanske havet. För en biolog kan sommartiden ändå vara fullt bokad med fältjobb. Fältdagar...
Sprit och kräfdjurssoppa

Sprit och kräfdjurssoppa

Vattenområdenas tillstånd kan utöver med hjälp av vattenkvaliteten dessutom undersökas med hjälp av biologiska undersökningar såsom undersökningar av bottenlevande djur. Förändringarna i vattenkvaliteteten kan variera från dag till dag och ibland inom några timmar,...
Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Undersökningens målsättning I Enäjärvi sjö i Vichtis har vårdfisket inverkat positivt på fiskbeståndets struktur. Det att rovfiskstammarna har förstärkts, styrker den positiva effekten av vårdfisket. I Enäjärvi sjö pressar isen strandbrinkarna till höga vallar, vilket...