LUVYs år 2021

LUVYs år 2021

Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021. Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar...
Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Bild: På Vesi.fi-sidorna förenar man uppgifter och prognoser gällande vattendragen och väderfenomen. Öppet data kan i bästa fall producera nytt data, nya tjänster samt välfärd. Data som man erhåller gratis främjar forskningen och kan öka innovation och...