Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Bild: På Vesi.fi-sidorna förenar man uppgifter och prognoser gällande vattendragen och väderfenomen. Öppet data kan i bästa fall producera nytt data, nya tjänster samt välfärd. Data som man erhåller gratis främjar forskningen och kan öka innovation och...
Kartering av flodpärlmusslor

Kartering av flodpärlmusslor

Bild: I bilden ses en flodpärlmussla och till vänster i bakgrunden koralliknande sötvattenssvamp samt nyfikna abborrar. (Olli Mustonen) I Svartån lever en speciell djurart som kan leva i över hundra år, till och med 200 år. Det är fråga om flodpärlmusslan. Det finns...
Strömningsmätningar vintertid

Strömningsmätningar vintertid

Bild: Strömningsmätningar vid Vekforsen i Borgå med hjälp av ADCP-mätapparatur vintern 2018. Strömningsmätningarna är en del av den landsomfattande hydrologiska underökningen och de utförs vid olika flödessituationer allt från översvämning till torra perioder för att...
Kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten

Kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten

Bild 1. YSI EXO2 Multisond. Undersökningens målsättning Sjundeå å är ett av de vackraste å-områdena i Nyland och en betydande del av det ingår i Natura 2000 -programmet. Det är en populär paddlingsrutt och det har rentav kallats för Finlands Amazonas. I...
Forskningsberättelse från Svartån

Forskningsberättelse från Svartån

Bild 1: Vår projektarbetare Joonas putsar flodpärlmusslornas bohålor på uppfödningsskivan och flodpärlmusslornas fostermor från Konnevesi, Hanna Suonia, mäter varje mussla individuellt. I Svartån i det nedersta åloppet av Karisåns vattendrag, lever Finlands sydligaste...