En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

Kursen, som arrangerades i slutet av september, drog fullt hus med intresserade av matlagning i klassrummet för huslig ekonomi. (LUVY / Maj Rasilainen) Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som...
Fiskarnas ålder har betydelse

Fiskarnas ålder har betydelse

7 årig braxen 23 cm fjäll Fiskarnas ålder kan bestämmas pålitligt med hjälp av fiskarnas förbenade delar såsom fjäll, vingbenet som ligger bakom gällocket (cleithrum) samt otoliterna, hörselbenen som ligger i hjärnan. Tillväxten i alla förbeningar är lika, vilket...
Stoppa jättegröe!

Stoppa jättegröe!

I HOLA Lake II-projektet kartlägger man utbredningen av växten jättegröe samtidigt som man samlar in uppgifter om växtens tillväxt samt återkomst efter slåtter.  Tilläggsuppgifter gällande jättegröe och observationer inom Hiidenvesi och Sjundeå å:s  vattendrags område...
På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man kan träffa avloppsvattenrådgivare vid lokala sommarevenemang. Mångsidigt arbete Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter...