LUVYs år 2021

LUVYs år 2021

Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021. Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar...
Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Vad är det för nytta med öppet vattendata?

Bild: På Vesi.fi-sidorna förenar man uppgifter och prognoser gällande vattendragen och väderfenomen. Öppet data kan i bästa fall producera nytt data, nya tjänster samt välfärd. Data som man erhåller gratis främjar forskningen och kan öka innovation och...
Kartering av flodpärlmusslor

Kartering av flodpärlmusslor

Bild: I bilden ses en flodpärlmussla och till vänster i bakgrunden koralliknande sötvattenssvamp samt nyfikna abborrar. (Olli Mustonen) I Svartån lever en speciell djurart som kan leva i över hundra år, till och med 200 år. Det är fråga om flodpärlmusslan. Det finns...