Sprit och kräfdjurssoppa

Sprit och kräfdjurssoppa

Vattenområdenas tillstånd kan utöver med hjälp av vattenkvaliteten dessutom undersökas med hjälp av biologiska undersökningar såsom undersökningar av bottenlevande djur. Förändringarna i vattenkvaliteteten kan variera från dag till dag och ibland inom några timmar,...
Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Undersökningens målsättning I Enäjärvi sjö i Vichtis har vårdfisket inverkat positivt på fiskbeståndets struktur. Det att rovfiskstammarna har förstärkts, styrker den positiva effekten av vårdfisket. I Enäjärvi sjö pressar isen strandbrinkarna till höga vallar, vilket...