Välj en sida
I bottendyn

I bottendyn

Sedimentprovtagning på våren 2022. (LUVY / Jorma Valjus) Utöver yt- och grundvatten undersöker man i LUVY även vattendragens bottendy dvs. sedimenten. I sedimenten kan man undersöka t.ex. halterna skadlig ämnen. Skadliga ämnen anrikas i bottensedimenten till följd av...
En berättelse om flodpärlmusslan

En berättelse om flodpärlmusslan

I de kalla nordiska vattnen kan flodpärlmusslan leva upp till 200 år och även i medeltal upp till 120 år. Den förväntade livslängden för Svartåns flodpärlmusslor är ändå närmare 100 år. Enligt LUVYs undersökningar är den förväntade medellivslängden för de här...
En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

Kursen, som arrangerades i slutet av september, drog fullt hus med intresserade av matlagning i klassrummet för huslig ekonomi. (LUVY / Maj Rasilainen) Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som...