På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man kan träffa avloppsvattenrådgivare vid lokala sommarevenemang. Mångsidigt arbete Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter...
Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Med hjälp av vingbenet tar man reda på en fisks ålder. (LUVY / Salla Heikkinen) Mångens första uppfattning när det gäller vårdfiske är, att det handlar om dagliga not- och ryssjefångster på hundratals ja rentav tusentals kilo. Av denna bör rovfiskarna allt från yngel...
LUVYs år 2021

LUVYs år 2021

Under ett år hinner det hända mycket. Här är ett sammandrag över LUVYs höjdpunkter under år 2021. Under våren inleddes ett nytt fint samarbete mellan vattenskyddsföreningarna i Nyland: Nylands vattendragsrestaureringsnärverksprojekt. Det samlar...