En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

Kursen, som arrangerades i slutet av september, drog fullt hus med intresserade av matlagning i klassrummet för huslig ekonomi. (LUVY / Maj Rasilainen) Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som...