Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Vi gick igenom vad jättegröe är, hur man känner igen den och hur man kan skydda sig mot och bekämpa den. Informationen gavs av Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) vattendrags – och fisksakkunniga Jussi Vesterinen. Med från FFC:s gäddfabriksprojekt var...