Genom vårdfiske in till märg och ben

Genom vårdfiske in till märg och ben

Med hjälp av vingbenet tar man reda på en fisks ålder. (LUVY / Salla Heikkinen) Mångens första uppfattning när det gäller vårdfiske är, att det handlar om dagliga not- och ryssjefångster på hundratals ja rentav tusentals kilo. Av denna bör rovfiskarna allt från yngel...