Från plankdamm till naturenlig fors

Från plankdamm till naturenlig fors

Bild 1. Vid lågvatten var det omöjligt för fiskken att ta sig förbi dammen, och inte heller var det lätt vid ett lämpligt flöde. I Vihtijoki vid Haimoo by låg en gammal överflödesdamm, som upprätthölls av en dikningssammanslutning, och som fungerade som ett nästan...