Strömningsmätningar vintertid

Strömningsmätningar vintertid

Bild: Strömningsmätningar vid Vekforsen i Borgå med hjälp av ADCP-mätapparatur vintern 2018. Strömningsmätningarna är en del av den landsomfattande hydrologiska underökningen och de utförs vid olika flödessituationer allt från översvämning till torra perioder för att...