Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Vårdfiske i Enäjärvi sjö i Vichtis

Enäjärvi sjö ligger i Vichtis kommun, i Västra Nyland. Sjöns areal är 4,92 kvadratkilometer. Medeldjupet är 3,22 meter och som djupast är sjön 9,1 meter. Enäjärvi sjös ekologiska tillstånd har i början av 1990- talet klassats som dåligt, sjön var kraftigt eutrofierad...
Våtmarken i Oinasjoki

Våtmarken i Oinasjoki

Oinasjoki våtmarks- och översvämningsobjekt byggdes inom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2015-2016. Oinasjoki, som finns i Vichtis svämmar regelbundet över sina bräddar och ut på åkrarna och stör därmed odlingen och ökar...
Sprit och kräfdjurssoppa

Sprit och kräfdjurssoppa

Vattenområdenas tillstånd kan utöver med hjälp av vattenkvaliteten dessutom undersökas med hjälp av biologiska undersökningar såsom undersökningar av bottenlevande djur. Förändringarna i vattenkvaliteteten kan variera från dag till dag och ibland inom några timmar,...
Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Gäddynglen i Enäjärvi sjö i Vichtis

Undersökningens målsättning I Enäjärvi sjö i Vichtis har vårdfisket inverkat positivt på fiskbeståndets struktur. Det att rovfiskstammarna har förstärkts, styrker den positiva effekten av vårdfisket. I Enäjärvi sjö pressar isen strandbrinkarna till höga vallar, vilket...