På de här sidorna hittar du information om vattendragen i Västra Nyland. Informationen har satts ut med tanke på de som är intresserade av våra vattens tillstånd.

De här sidorna innehåller tills vidare information om endast en del av vattendragen på vårt område. Vi utvecklar sidorna i samarbete med miljövårdsmyndigheterna på området.

Sjöar

Vattendragen har grupperats enligt namnets första bokstav.


Genom att välja ett vattendrag kommer du åt att titta på sjöns eller dammens basinformation, undersökningar och rapporter. Från en del sjöar finns även forografier.