FORSKNING

Allmänt

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

seliseliseliseliseliseliseliseli

Frodighet

 

Vattenkvaliteten i övrigt

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

 

Uppföljning