Sivupohjat (SWE)

Huvudsida :: Sivupohjat (SWE) :: Järvi sivupohja uusi

BASUPPGIFTER

Allmänt

Vattendragsområde

 

Yta

 ha

Strandlinje

 km

Medeldjup

 

Största djupet

 

Typ av sjö

 

Tillrinningsområdets yta

 

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation